Startsida

År 1875 inrättades en fast småskola i Gyljen; något senare också en s.k. mindre folkskola där undervisningen sköttes av småskollärare. Av en rapport lämnad till länsstyrelsen år 1891 av kyrkoherde Alexius Rydén, framgår att Gyljen vid denna tid hade både en fast folkskola och en slöjdskola. Från höstterminen 1927 fanns även en sk. fortsättningsskola i Gyljen; en verksamhet som pågick fram till 1961 då den 9-åriga grundskolan infördes.

År 1932 var antalet skolor som störst i Överkalix kommun, med ökande elevunderlag och lärarkår. Från och med höstterminen samma år fick både norra Sandsjärv och Gyljen extra ordinarie lärartjänster. Bland dessa lärare fanns Erik Danielsson (Sandsjärv och senare Gyljen) och Holger Landberg (Gyljen).

Andra kända lärare vid Gyljens skola var Jenny Karlsson och Nelly Karlsson (1930-60-talet), Vilma Stenberg (1910-40-talet, Elisabeth Jakobsson (1960-90-talet), Vera Nyberg (1960-talet). Evert Lundkvist (1950-60-talet), Anders Nyberg (1950-60-talet), Erik Sparr (1950-60-talet), Gunnar Lindberg (1940-talet), Erik Jakobsson (1960-70-talet), Ragnar Helin (1950-talet). 

Hilda Törnkvist (1920-50-talet) och Sally Ringström (1940-talet) var de lärare som arbetade längst vid Gyljens skola.

Kända vaktmästare var Nils Törnkvist och Tage Andersson.

I november 1933 togs beslut om byggande av nytt skolhus och lärarbostad i Gyljen, och 1935 blev Gyljens nya skola färdig. Till följd av detta drogs skolan i Norra Sandsjärv in, och både elever och lärare flyttades till Gyljen.

Elever kom med skolskjuts från Svedjan, Långforssel, Lansån och Tvärån

Skolan värmdes med ved, och vid skolan låg stora vedhögar. Från början av 60-talet värmdes skolan med olja.

En sjunkande befolkningskurva och hög utflyttning under senare delen av 1900-talet ledde till att Gyljens skola på grund av bristande elevunderlag lades ner år 1999.

I dag (2011)  ägs skolan av en privatperson, och hyrs ut som logi åt bärplockare om höstarna.