Startsidan Levande kulturhistoria i Gyljen

Projektet ”Levande kulturhistoria i Gyljen”, som finansierades av LEADER Polaris, är nu avslutat. Men vi fortsätter att samla in gamla foton och berättelser från förr, med förhoppningen att kunna göra fler böcker, utställningar, mm.

Det började med en studiecirkel om Gyljens historia, och insamling av gamla foton under hösten 2009. Resultatet och responsen blev långt över förväntan, och sedan kom tanken att bevara och tillgängliggöra inventeringens resultat för allmänheten.

 

 

Av Gyljens tid som bruksort och större by med skola, postkontor, idrottsföreningar och ett flertal företag som caféer, post, bageri, verkstäder, bensinstationer, åkerier, taxi, mm. återstår i dag få synliga spår. Kunskaperna om detta relativt nära förflutna är på väg att gå ur tiden med de äldre personer som fortfarande kan berätta om bygdens historia.

Vårt syfte med projektet ”Levande kulturhistoria i Gyljen” är att samla in så mycket information som möjligt om Gyljens historia, för att sedan bevara och tillgängliggöra den i form av en hembygdsbok, en bok med gamla skolfoton, skyltning vid kulturhistoriskt intressanta områden och en bildbank med gamla foton.

 

 

 

För att kunna finansiera avlönad arbetskraft, liksom kostnader för tryckning av bok, tillverkning av skyltar, resor, mm., beslöt Brukets byaförening hösten 2009 att ansöka om projektmedel. Överkalix kommun engagerades som projektägare, och en ansökan om projektmedel arbetades fram. Projektmedel söktes och beviljades från LEADER Polaris, och den 18/4 2010 kunde projektet starta.